0. Etapa

Video sestřih z oslav 200. výročí narození Dona Bosca na Velehradě:

https://www.youtube.com/watch?v=hkF5XmgcojM