Jak se zučastnit

 Pokud mate zájem o účast na akci kontaktujte Martina Friedla na emailu: martinfriedl@email.cz

Zašlete tyto údaje:

  • Název týmu
  • Členové týmu
  • Kontakt na kapitána: email + tel. číslo
  • Počet aut v týmu
  • Přespání členů týmu v cíli ano/ne