Propozice


 OTOČILI JSME PLÁNOVANÝ SMĚR ZÁVODU!

 Jelikož v sobotu 30. října bude ve Fryštáku probíhat oslava věčných slibů Jakuba Švandy, rozhodli  jsme se, že otočíme směr letošní etapy a doběhneme tak Kubovi popřát.  Poběžíme tedy z Ostravy, přes Havířov do Fryštáku. 

Etapa č.2:                   Ostrava – Havířov – Fryšták   161 km

Datum akce:               29. září – 1. října 2017

Pořadatel:                  Heart Outsiders za podpory Salesiánů dona Boska

Místo konání:           Start – Salesiánské středisko v Ostravě

                                 Cíl – Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku


Harmonogram akce:

29. září:        16 hod. – vítání účastníků, informace na cestu

17 hod. – společný start v Ostravě

30. září:        průběh akce, od 15 hod. plánovaný finish nejrychlejších týmů ve Fryštáku,

postupné vítání dalších týmů, společný večer, sdílení zážitků

1. října:        dopolední mše, odjezd domů, konec akce


Složení teamu:          5 až 10 členů – nerozlišují se mužské, ženské, smíšené kategorie

minimální věk je 15 let, (15 – 18 let s písemným souhlasem rodičů)

Startovné:                  1500 kč / tým do 31. srpna, po tomto datu 1800 kč / tým

Povinná výbava běžce:                  čelovka, reflexní prvky, telefon

Doporučená výbava běžce:          pití (camelback), dobré běžecké boty a oblečení

Doporučená výbava týmu:          termofólie, iontové nápoje, energetická strava, masážní krémy,

deka, spacák, karimatka, barely s vodou, lékárnička


Pravidla závodu:

 • závod je štafetový, tudíž vždy musí běžet jeden běžec (lze i více běžců najednou)
 • běžec musí absolvovat danou trasu podle mapy – tisk si zajišťuje každý tým sám, lze také běžet podle uložené mapy v mobilu
 • úkol každého týmu je mít jeden společný prvek (šátek, tričko, náramek, pyžamo…), který je bude na první pohled odlišovat od ostatních týmů, humorné rozlišovací prvky se cení 🙂
 • štafetový kolík, který si budou běžci na trati předávat bude malá vlaječka
 • na určených místech trati budou checkpointy, zde je nutné, aby se nahlásil celý tým
 • střídání běžců je zcela v rukou týmu, stejně tak volby míst předávek štafety
 • neběžící“ účastníci se přesouvají mezi místy předávky štafety vlastním autem
 • vyhrává nejrychlejší tým, hodnocení bude jedno společné pro všechny týmy 

Další ustanovení:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití videa ze závodu a fotogalerie pro prezentaci závodu.
 • Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.
 • Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu (doporučené tempo je 10 nebo více km/hod).
 • Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Pozor na únavu za volantem!
 • Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby v maximální míře šetřili životní prostředí. Mimo vlastní účast v závodě se mohou pohybovat jen po cestách a ve vymezených prostorech.
 • Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.
 • Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.

Mapa:

Trasa závodu povede po turistickém značení napříč Hostýnsko – vsetínskou hornatinou a Moravskoslezskými Beskydy, kde nebude nouze o výškové metry, které budeme muset zdolat. Celkem nás čeká vystoupat i sestoupat takřka 6 km! Čeká nás, ale i klidnější terén v podobě Podbeskydské pahorkatiny.

Odkaz na mapu tratě je zde:

(Kontrolní body, kde bude každý tým kontrolován, jsou v mapě označeny čísly 2, 4, 6 a 8)

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=17.7239328&y=49.3181751&z=13&rc=9p.-jxWY-59q8hMxWQ.2exn3cR9q3OGxVL4Q1xSxUtHH9pxw7xU1vr1Zz5Vl9oj8zxUEGN9oSJfx8u3q3Omx8Trr&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=base&rs=coor&rs=base&rs=coor&rs=coor&rs=addr&ri=112158&ri=&ri=95724&ri=&ri=2026342&ri=&ri=2026345&ri=&ri=&ri=9500328&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&mrp=%7B%22c%22%3A131%7D&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=

(Pořadatel akce si vyhrazuje právo trať dle potřeby upravit)