Propozice


Etapa č.4:                    Sebranice – Pardubice – Praha 232 km

Datum akce:               23. – 25. srpna 2019

Pořadatel:                  Heart Outsiders za podpory Salesiánů dona Boska

Místo konání:           Start – Fara Sebranice

                                 Cíl – Salesiánské středisko Praha Kobylisy


Harmonogram akce:

23. srpna:    16 hod. – vítání účastníků, informace na cestu

17 hod. – společný start v Sebranicích

24. srpna:    průběh akce, od 15 hod. plánovaný finish nejrychlejších týmů v Praze,

postupné vítání dalších týmů, společný večer, sdílení zážitků

25. srpna:    dopolední mše, odjezd domů, konec akce


Složení teamu:          5 až 10 členů – nerozlišují se mužské, ženské, smíšené kategorie

minimální věk je 15 let, (15 – 18 let s písemným souhlasem rodičů)

Startovné:                  1500 kč / tým do 31. července, po tomto datu 1800 kč / tým

Povinná výbava běžce:                  čelovka, reflexní prvky, telefon

Doporučená výbava běžce:          pití (camelback), dobré běžecké boty a oblečení

Doporučená výbava týmu:          termofólie, iontové nápoje, energetická strava, masážní krémy,

deka, spacák, karimatka, barely s vodou, lékárnička


Pravidla závodu:

 • závod je štafetový, tudíž vždy musí běžet jeden běžec (lze i více běžců najednou)
 • běžec musí absolvovat danou trasu podle mapy – tisk si zajišťuje každý tým sám, lze také běžet podle uložené mapy v mobilu
 • úkol každého týmu je mít jeden společný prvek (šátek, tričko, náramek, pyžamo…), který je bude na první pohled odlišovat od ostatních týmů, humorné rozlišovací prvky se cení 🙂
 • štafetový kolík, který si budou běžci na trati předávat bude malá vlaječka
 • na určených místech trati budou checkpointy, zde je nutné, aby se nahlásil celý tým
 • střídání běžců je zcela v rukou týmu, stejně tak volby míst předávek štafety
 • neběžící“ účastníci se přesouvají mezi místy předávky štafety vlastním autem
 • vyhrává nejrychlejší tým, hodnocení bude jedno společné pro všechny týmy 

Další ustanovení:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití videa ze závodu a fotogalerie pro prezentaci závodu.
 • Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.
 • Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu (doporučené tempo je 10 nebo více km/hod).
 • Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Pozor na únavu za volantem!
 • Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby v maximální míře šetřili životní prostředí. Mimo vlastní účast v závodě se mohou pohybovat jen po cestách a ve vymezených prostorech.
 • Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.
 • Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.

Mapa:

Trasa závodu povede z Ostravy z počátku přes Vítkovskou vrchovinu napříč pohořím Jeseník. Ve druhé polovině trasy pak navštívíme Zábřešskou vrchovinu a běh zakončíme na Svitavské pahorkatině. Cesta se bude postupně vlnit a výškové metry ukáží nakonec číslo kolem 5000 m. Cíl letošní etapy jsou Sebranice. Místo, kde Salesiánský duch koná své dílo již pěknou řádku let.

Odkaz na mapu tratě je zde:

Na cestě tratě se pracuje a mapa závodu bude včas uveřejněna.

(Pořadatel akce si vyhrazuje právo trať dle potřeby upravit)